(Over)leven

(Over)leven

Leven met zelfbeschadiging, trauma’s, PTSS en suïcide In dit boek beschrijf ik hoe mijn leven is gelopen en wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik hoop dat mensen door mijn boek meer begrip kunnen krijgen voor mensen met psychische problemen.Ik had een goed...
Alle grenzen open

Alle grenzen open

Gedichten over leven met PTSS en borderline Al het merendeel van haar leven kampt Doortje Mennen met complexe psychiatrische problematiek. Haar diagnoses borderline en posttraumatische stressstoornis vormen de voornaamste inspiratie van deze dichtbundel. Deze...
Wanneer je niet meer leeft, maar overleeft

Wanneer je niet meer leeft, maar overleeft

Overleven met autisme, onderliggende stoornissen, opnames in de psychiatrie Het leven is geen rozengeur en maneschijn, voor niemand. Bij sommigen kan het leven dusdanig zwaar gaan wegen, dat je moet gaan overleven. Dit boek zal een kijk geven over het leven in de...
Anorexia

Anorexia

Van zonder voeding naar sondevoeding en mijn weg naar herstel Er zijn veel misvattingen over anorexia. Mensen denken vaak aan een�graatmager meisje dat niet wil eten. Of dat het gaat om het nastreven van een schoonheidsideaal. Maar anorexia is veel meer dan...
Huid zonder haar

Huid zonder haar

Covertekst: Wat bezielt sommige mensen doelbewust hun eigen lichaam te verminken? Nikki is een jonge vrouw die snijdt&rsquo. Zij wil aandacht, met name van hulpdiensten. Het feit dat zij fotomodel is, maakt stoppen er niet makkelijker op: de littekens genereren...