Ik speel dat ik je moeder ben

Ik speel dat ik je moeder ben

Mijn pleegdochter heeft een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis In dit 123 pagina lange boek schrijft Willemijn het verhaal over haar pleegdochter Eefje. Eefje heeft een verstandelijke handicap en gedragsstoornis. Vanaf de voorbereiding op het...

Neo Keurmerk VOC

Wat willen ouders? De meeste ouders kunnen het niet verwoorden, eenvoudigweg omdat ze de ervaring missen. Ze kunnen niet vergelijken met andere ziekenhuizen: wat is hier beter dan elders, wat zou beter kunnen en hoe dan? Daarom is de Vereniging van Ouders van...
Gebroken wereld

Gebroken wereld

Zwakzinnigenzorg en de vraag naar euthanasie In dit boek komen ouders van verstandelijk gehandicapten aan het woord, maar de meeste van de 148 pagina s zijn gevuld met bijdragen van artsen, orthopedagogen en predikanten. Alle auteurs voelen zich nauw betrokken bij de...
De diep verstandelijke gehandicapte medemens

De diep verstandelijke gehandicapte medemens

Cover: Het is moeilijk om zich een beeld te vormen van mensen die op heel laag verstandelijk niveau functioneren. Maar op diagnostiek, onderzoek en ervaringskennis gebaseerde beeldvorming is wel van veel belang voor de omgang met hen. Antwoorden op fundamentele vragen...
Van vreemde vogels tot koekoeksjong

Van vreemde vogels tot koekoeksjong

Een veertigtal liedteksten ze gaan meest over leven met een verstandelijke beperkingen en is afkomstig uit programmas van de groep Klein foutje (1977-1987) bestaande uit Jan Brandsma, Pieter de Jong en Rene Meer. Ze zijn toen ook op langspeelplaat gezet. Lees...