M n ogen zeggen alles

M n ogen zeggen alles

Door een herseninfarct kreeg Dick van der Heijde het Locked in Syndroom. Hij  werd volledig verlamd, kon niet praten en was spastisch geworden. Zijn verstand en gehoor en- gedeeltelijk-  zijn zicht bleven  intact. In dit boek beschrijft hij hoe het herseninfarct...