Als ik met je kon praten

Als ik met je kon praten

Brieven en dagboeken van een autistisch kind In dit boek schrijft een achttienjarige jongen met autisme over zijn situatie. Hij vertelt over zijn gedachten en gevoelens, en over hoe hij zijn omgeving zijn handicap ervaart. Het boek bevat brieven, gedichten,...