Hoe word je een Bianca?

Hoe word je een Bianca?

57 dagen in een verzorgingstehuis Boek van 80 pagina´Fs waarin Dirk Pool en Anne Gossensens schrijven over de zorg die Dirk Pool ontving toen hij, na een motorongeluk, 57 dagen opgenomen werd in een verpleeghuis. Dirk beschrijft zijn ervaringen en beschrijft de manier...