Als je niet meer beter wordt …

Als je niet meer beter wordt …

“Mensen die ongeneeslijk ziek zijn ervaren een aantal gemeenschappeijke dilemma’s. Soms gaat het om concrete keuzes, soms betreft het minder zichtbare afwegingen. Hoeveel informatie er ook wordt aangereikt, het lijkt alsof mensen in deze levensfase de...