De benen nemen

De benen nemen

Leven met een beenprothese Korte getuigenissen, verzameling van egodocumenten over leven met een beenprothese in het eerste deel van het boek. In het tweede deel vanaf pag. 89 geven diverse behandelaars toelichting op hun aandeel in de zorg. Tenslotte is een lijst...