Koorddansen boven het Ravijn

Koorddansen boven het Ravijn

Covertekst: Een persoonlijk verhaal van twee mensen die elkaar vonden in 2007, samen gelukkig zijn en lol in het leven hebben. Totdat in 2014 bij één van de twee acute leukemie wordt vastgesteld, een ommezwaai van 180 graden in beide levens. Er volgt een zwaar traject...