Poging tot groei

Poging tot groei

Parsi is een slimme jongen die een ziekte heeft, waardoor zijn lichaam niet kan groeien. Hij woont in Bombay. Omdat zijn geest wel groeit, krijgt hij in zijn puberteit de nodige problemen. In dit boek wordt beschreven hoe dat was.Vert. van: Trying to grow. London...