Een lepel in de soep

Een lepel in de soep

Voor mensen met NAH en hun naasten: ‘Een lepel in de soep’ biedt een handreiking aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). En vooral ook aan de naasten van iemand met NAH, zoals verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers. NAH is hersenletsel...