Gerard Speelman: de geschifte professor

Een leven in stukken, door Gerard Speelman (mijn pseudoniem) is een ervaringsverhaal uit de psychiatrie (begonnen in 1963). Het geeft weer mijn vallen en definitieve opstaan in de context van mijn leven. Aandoening Psychiatrische aandoening Thema Alternatief Evenwicht...
De geschifte professor

De geschifte professor

Een leven in stukken Gerard Speelman (pseudoniem) beschrijft in dit op basis van eigen ervaringen geschreven boek, hoe hij op 30-jarige leeftijd, in 1963, de diagnose schizofrenie kreeg. Hij vertelt in verschillende verhalen wat daaraan voorafging. Hij was een...