Mijn kind gaat gewoon naar school

Mijn kind gaat gewoon naar school

Integratie van kinderen met een verstandelijke belemmering Gert de Graaf schreef zijn doctoraalscriptie orthopedagogiek aan de universiteit van Amsterdam over naar hoe het is voor kinderen met een verstandelijke beperking om naar een reguliere school te gaan. Hij...