Alzheimer de voltooid vergeten tijd

Alzheimer de voltooid vergeten tijd

Gust is een gepensioneerd onderwijzer en beschrijft hoe hij naast zijn vrouw leeft die naar het volkomen niets meer, het onbestaan reist. Hij schrijft over zorgen, gedachten, voorvallen, verdriet, plezier, hulpverlening, medicatie, verzorgingstehuis en nog veel meer...