Leven doe je niet alleen

Leven doe je niet alleen

Een levensbeschrijving in de vorm van een dagboek over de periode 2007-2012 waarin bij Helga van Dale de ziekte van Kahler (multipel myeloom)*) werd geconstateerd, waarvoor zij werd behandeld met autologe stamceltransplantatie *). Boek van 159 pagina´s, gevolgd door...