EXtra XY

EXtra XY

Leven met Klinefelter syndroom Dit boek geeft inzicht in wat  het betekent om met het Klinefelter syndroom te moeten leven. Het is een populair-wetenschappelijk werkje waarin theorie en  uiteenzettingen over de grote variatie in verschijningsvorm en ernst afgewisseld...