Autisme in het nest

Autisme in het nest

Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme. Een verzameling interviews over opgroeien met een ouder met autisme, bijeengebracht om aandacht te vragen voor deze vergeten groep. Elf mannen en vrouwen van jongvolwassen tot zestigers, vertellen vaak...
Autipower

Autipower

Succesvol leven en werken met een vorm van autisme In AutiPower! staan 23 interviews met mensen die zelf autisme hebben of nauw betrokken zijn bij mensen met autisme die succesvol leven enof werken met een vorm van autisme. Het zijn personen die duidelijk willen maken...