Witte raaf

Witte raaf

Egodocument van 227 pagina´s waarin Hillie van der Horn de periode beschrijft waarin bij haar partner Jakob longfibrose in drie vormen werd geconstateerd, hij anderhalf jaar lang zie is, de ziekte verergert en hij sterft. Jakob kreeg ook een darmperforatie en...