Van het kastje naar de muur… en weer terug

Van het kastje naar de muur… en weer terug

Boek van 154 pagina waarin Ira van de Waal-Versteeg beschrijft hoe bij haar oudste zoon Branco na veel getobd PDD-NOS werd geconstateerd, en haar jongste zoon Jarno meerdere keren geopereerd moest worden. Hij heeft Tetralogie van Fallot. De impact van dit alles op het...