Leven met de kunstnier

Leven met de kunstnier

Gesprekken met haemodyalysepatienten NBD|Biblion recensie, J. Cluitmans: Dit boekje behandelt de psychosociale aspecten van hemodialyse, dat wil zeggen de kunstnier, de functie van de klinisch psycholoog in dit verband, en de verwachting over leven en dood bij...
Psychologische aspecten van het leven met de kunstnier

Psychologische aspecten van het leven met de kunstnier

Een onderzoek naar de belevingswereld van haemodialysepatienten In dit boek staan ervaringen toegelicht van hemodialyse pati?nten op basis van interviews.  Er wordt vooral ingegaan op psychologische aspecten van het leven met de kunstnier. Hoe is de belevingswereld...