Dementie

Dementie

In Vlaanderen hebben ongeveer 122.000 mensen dementie. Veel mensen kennen dan ook iemand in hun familie of hun sociaal netwerk die er mee te maken heeft. De media berichten geregeld over doemscenario’s en de toekomstige impact op het zorgbudget. Daar hoort...
De bijziendheid van evidence based practice

De bijziendheid van evidence based practice

Beroepsinnovatie in de sociale sector Een boek met bijdragen waarin toelichtingen en kritische beschouwingen gegeven worden op de werking van evidence based practice binnen de sociale sector. Gepleit wordt om niet alleen uit te gaan van de normatieve invalshoek, maar...