Afscheid van jou

Afscheid van jou

Over sterven aan kanker Over sterven aan kanker. Ervaringsverhaal van 52 pagina s waarin Joke Bolt-Los beschrijft hoe bij haar man longkanker werd geconstateerd en hoe zij zijn laatste jaar hebben geleefd. Hij liet vrouw en 2 jongekinderen achter. Joke licht ook toe...