Omzien naar een volwaardig leven

Omzien naar een volwaardig leven

De intramurale ouderenzorg vanuit mijn bed bekeken Jos schreef voor het huisblad van de verpleeginrichting waar hij al enige jaren verbleef een 25-tal korte artikeltjes. Hij beschrijft hoeveel geestkracht er nodig is om daar volledig mens te blijven: hospitalisatie,...