Harry’s boek

Harry’s boek

Een zoon met autisme Egodocument van Lefert Benning over ervaringen van zijn autistische zoon Harry, thuis en in zorginstellingen, over een tijdsspanne van ongeveer 40 jaar. Het is ook een historisch document, omdat in het boek te lezen is hoe groot het effect van...