Nier doet leven

Nier doet leven

Boek op basis van e-mailberichten van Rick aan zijn ouders Kees en Anneke en andersom. Rick is nierpatiënt en moest in 2004 gaan dialyseren, in afwachting van een donornier. De wachttijd zou ongeveer vierenhalf jaar. Zijn vader vindt die tijd te lang en wil graag zijn...