Onder ons gezegd en gezwegen

Onder ons gezegd en gezwegen

Briefwisseling tussen Felix Sperans en Lieve Vleugels waarbij zij ingaan op de su&iumlcide van de dochter van Lief, Matilde, de zenuwziekte van Felix Sperans, en verder: o.a. depressie, melancholie, angsten, fobie, hallucinaties, psychiatrie, rouw, geloven in...
Alles stroomt

Alles stroomt

Ik blijft achter met duizend vragen. Waarom springen? Wilde je wegvliegen, samen met Willem? Waarom geen medicijnen? Was je bang dat ze niet zouden werken omdat er al zoveel, te veel van die rotzooi in je lichaam zat? Waarom van een brug over een verkeersweg? Om het...