Twaalf jaar: eerste angstdepressie!

Twaalf jaar: eerste angstdepressie!

Dit is een 60 bladzijden tellend levensverhaal van een in 1945 geboren vrouw die als twaalfjarige in een angstdepressie terecht kwam. Het boek is opgebouwd uit korte stukjes, in omvang varierend van enkele regels tot een bladzijde, waarin een herinnering beschreven...