Verleden tijd (Lodesteijn)

Verleden tijd (Lodesteijn)

Cover: In Verleden Tijd wordt door de auteur het wel en wee van haar moeder beschreven, nadat die werd getroffen door een herseninfarct en daardoor gedwongen werd binnen een tijdsbestek van 4 maanden op 5 verschillende plekken te verblijven. Ze kon door haar afasie...