Zelfverwondend gedrag

Zelfverwondend gedrag

Feiten en ervaringen Boek met ervaringen van Linda Oosterbaan over haar zelfverwonding ( automutilatie) met daarbij informatie over zelfverminking. Elk hoofdstuk bevat informatie, waarna de schrijfster zichzelf vragen stelt over haar automutilatie en daar het antwoord...
Borderline persoonlijkheidsstoornis, feiten en ervaringen

Borderline persoonlijkheidsstoornis, feiten en ervaringen

Feiten en persoonlijke ervaringen van de schrijfster die zelf aan een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) lijdt. Zij schrijft over haar ervaringen en opnames in verschillende inrichtingen en geeft beschrijvingen van haar diagnose, gevoelens, ervaringen en...
Linda, mijn verhaal, tien jaar later

Linda, mijn verhaal, tien jaar later

De auteur heeft een borderline stoornis waardoor ze identiteitsproblemen en stemmingswisselingen ondervond, angstpsychoses doormaakte, een negatief zelfbeeld had en su?cidaal was. Nu heeft ze haar leven op orde. Het boek is een verslag van haar jarenlange verblijf in...