Wie zorgt er dan voor mij?

Wie zorgt er dan voor mij?

Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg In 196 bladzijden wordt de praktijk van de jeugdzorg in Nederland ter discussie gesteld. De auteurs vertellen over hun eigen ervaringen als pleegouders en als professionele gezinshuisouders, maar laten ook allerlei...