Op eigen wijze

Op eigen wijze

24 cliëntgestuurde organisaties Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS) is het boekje Op eigen wijze verschenen. LFOS behartigt de belangen van tientallen kleinschalige, onafhankelijke en...