Ik zal je blijven dragen

Ik zal je blijven dragen

In dit boek staan 6 ervaringsverhalen van vrouwen en mannen die een zwangerschap of een pasgeboren kind hebben verloren. Zowel via abortus provocatus als spontaan. De verhalen worden door hulpverleners toegelicht die vertellen vanuit welke methodische benadering zij...