Het blijven toch je ouders

Het blijven toch je ouders

Ervaringsverhalen van verslaafde kinderen In dit boekje staan zowel ervaringen van kinderen van alcohol enof drugsverslaafde ouder(s) als ook tips en adviezen hoe er het beste mee omgegaan kan worden. De kinderen werden hiervoor geinterviewd. Het is zo geschreven dat...