Dankbaarheid

Dankbaarheid

Op je tachtigste ligt het schrikbeeld van dementie of een beroerte op de loer.&rsquo (Pag.19) Hardcover bundeltje van 66 pagina&rsquos met 4 essays, Kwik, Mijn eigen leven, Het periodiek systeem, Sabbat, waarin Oliver Sacks schrijft over de laatste twee jaar...
Onderweg. De autobiografie

Onderweg. De autobiografie

Dit is een echte autobiografie in de zin dat Oliver Sacks ( 1933-2015) terugblikt op zijn hele leven: jeugd, opleiding, relaties, de boeken die hij schreef, de banen die hij had, zijn leven in Amerika. Het levert veel informatie over zijn achtergronden en zijn...
Een been om op te staan

Een been om op te staan

De bekende neuroloog en schrijver Oliver Sacks krijgt zelf een ongeval en wordt patient. Hij beschrijft hoe hij zijn gewonde been minder als probleem beleeft, omdat zijn ik&rsquo ook gewond is. Ook beschrijft hij het effect van hospitalisatie dat hem doet...
Het innerlijk oog

Het innerlijk oog

In Het innerlijk oog onderzoekt Oliver Sacks het gezichtsvermogen. Hij verdiept zich in belangrijke aspecten van de menselijke belevingswereld: hoe komt het dat we driedimensionaal kunnen zien, hoe kunnen we ons met gesloten ogen de wereld voorstellen, en hoe kunnen...
Een antropoloog op Mars

Een antropoloog op Mars

Het boek is een portret van een aantal patienten met neurologische problemen waaronder een chirurg met het syndroom van Tourette, een kunstenaar die zijn vermogen om kleuren te zien verliest en een autistische professor die gevoelens exact herkent, maar zelf niet...