Ma komt zondag bij ons sterven

Ma komt zondag bij ons sterven

Euthanasie en geweldloosheid Egodocument van 293 pagina�s waarin de Belgische Pat Patfoort de periode beschrijft vanaf 23 juli 2010 tot en met 12 maart 2011 beschrijft hoe haar afhankelijke, hulpbehoevende moeder in een rusthuis opgenomen, verlangt naar het einde...