Onderzoek: Patientenervaringen naast andere bronnen.

Workshop 14: toelichting inhoudDoel: vanuit onderzoek perspectief kritisch kijken wat de ervaringsverhalen op kunnen leveren.Inleidende tekst AchtergrondVragen:Hoe gebruik je pati&eumlntenervaringen binnen onderzoek naast andere bronnen?...
Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Leren van patientenervaringen voor goede zorg Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van wetenschapssystemen, publiceert het...

Ziekenhuiservaringsverhalen

Veel ervaringsverhalen over zorg en behandelingen in ziekenhuizen waarmee het Rathenau instituut de ziekenhuis zorg wil verbeteren. Thema Angst Bejegening Communicatie Deskundigheid Dokters in maten en soorten Hulpverleningsrelatie Systeemdwang Technologie Zeggenschap...