Lupus

Lupus

Een jaar zonder einde? Dagboek van Steffie Vandierendonck waarin ze drie jaar lang heeft beschreven hoe haar ervaringen met lupus waren. Ze gaat in op verschillende onderzoeken en ziekenhuisopnames, moeilijkheden bij een opleiding aan een hogeschool en een moeizaam...