Mijn leven met een narcist en een sadist

Mijn leven met een narcist en een sadist

Autobiografische boek van 399 pagina s waarin de schrijfster uitvoerig beschrijft hoe ze geleden heeft onder een jeugd gekenmerkt door mishandeling, misbruik en verwaarlozing. Van deze jeugd heeft ze ook last gedurende een groot deel van haar volwassen leven. Ze zoekt...