Treat her like a lady

Treat her like a lady

Treat her like a lady is een glossy blad. Er staat veel informatie in over de invloed van het hiv positief zijn op het leven zwangerschap,en gezinsleven. Diverse deskundigen worden geinterviewd. Daarnaast vertellen vijftien vrouwen over hun leven met hiv, over...