Rauw

Rauw

Kanker: verval, verlies en verwerking Rauw schetst het verlies van een naaste aan een vreselijke ziekte. Met melodieuze en indringende verzen tekent Wynette Schouten het proces van de diagnose tot het levenseinde in een schrijnende tijdlijn. En geeft ze een indruk van...