Coleta Platenkamp Het electronisch patiëntendossier van wie is dat?

Moet de burger zelf niet over een pasje met een toegangscode beschikken voor zijn EPD, zodat hijzij bepaalttoestemming moet geven om die informatie in te kunnen zien. Want wie is, evenals het paspoort de bezitter van dit document? De patiëntcliënt of de hulpverleners? Is dat niet beter dan toestemming kunnen weigeren? Toelichting (bron http:www.rijksoverheid.nlonderwerpenelektronisch-patientendossierelektronisch-uitwisselen-van-gegevens-in-de-zorg): via de zorginfrastructuur (voorheen het elektronisch patiëntendossier (EPD)) kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over pati&eumlnten en medicijngebruik. In oktober 2012 bereikten partijen in de zorgsector overeenstemming over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016 zonder steun van de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de zorginfrastructuur overgedragen aan de externe link: Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). In oktober 2012 bereikten partijen in de zorgsector overeenstemming over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering voor de komende 3 jaar. Zorgverleners kunnen ook van andere systemen gebruik maken om medische gegevens uit te wisselen die nodig zijn voor een behandeling. De systemen moeten dan wel voldoen aan de eisen van de externe link: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de externe link: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorgverlener moet toestemming vragen Sinds 1 januari 2012 moeten huisartsen, apothekers of medisch specialisten externe link: toestemming vragen aan patiënten voordat zij medische gegevens aanmelden bij de zorginfrastructuur voor inzage door andere zorgverleners. Inzage moet nodig zijn voor de behandeling. De zorginfrastructuur is niet toegankelijk voor zorgverzekeraars. In de zorginfrastructuur worden geen medische gegevens opgeslagen. Zorgverleners registreren toestemming van patiënten in hun administratie. Patiënten kunnen toestemming weigeren. De zorgverlener moet de weigering dan registreren in zijn systeem. Gegevens bij die zorgverlener worden dan niet elektronisch beschikbaar gesteld voor inzage. Patiënten kunnen eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken.

 

Publicatie type Blogs

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!