Lotgenoten

50 gesprekken met parkinsonpatienten

Bij de ziekte van Parkinson hoort het stereotype beeld van een oudere man of vrouw die bevend en voorovergebogen door het leven schuifelt. Voor mensen die te horen krijgen dat ze aan deze ziekte lijden, lijkt de toekomst dan ook niet rooskleurig. In dit boek getuigen parkinsonpati?nten dat de dag van de diagnose de start van een nieuw leven kan zijn. Het is geen boek om in ??n ruk uit te lezen. Door de structuur van steeds terugkomende vragen en antwoorden kan de lezer er juist die informatie uit halen waar men op een bepaald moment behoefte aan heeft.

Aandoening Ziekte van Parkinson
Auteur Mia de Coninck
Jaar 2008
OCLC 742059097 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!