Luister eens écht!

Luister eens écht! is een heftig verhaal met verschillende emoties en stemmingswisselingen. In dit verhaal wordt er dieper ingegaan op de gevoelens en emoties die bij psychische kwetsbaarheid horen. De duidelijk merkbare stemmingswisselingen bij Linda, die aan een manische depressie lijdt, lopen als een rode draad doorheen het boek. Door de gebeurtenissen die Linda doormaakt, leeft haar dochter Emma mee in die stemmingswisselingen. Hierdoor leert Emma niet hoe ze moet omgaan met haar eigen gevoelens en emoties. Emma zakt weg in een negatieve spiraal en wil geen hulp aanvaarden. Ze voelt zich hierdoor onbegrepen. Ze snakt naar liefde en aandacht. Met alle gevolgen die daaruit voortkomen.

Lees meer…

Aandoening Bipolaire stoornis Manische Depressie Psychiatrie
Thema Emoties Familieverhoudingen
Perspectief Egodocument
Auteur Vicky van Echelpoel
Uitgever Brave New Books
ISBN 9789464189902
Jaar 2021
Publicatie type Boek