Mens achter de patiënt

Het doel van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) is om de toekomstige zorgprofessionals in een interprofessionele setting bewuster maken van de impact van ziekte op iemands sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden, en de positieve en/of negatieve invloed die men als zorgprofessional daarop kan hebben.Daarnaast beoogt MAP zorgvragers te stimuleren maatschappelijk actief te zijn en hen meer inzicht in en acceptatie van hun eigen ziekteproces te bieden.Ten slotte probeert de stichting zowel de studenten als zorgvragers deelgenoot te maken van MAP met als doel bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer…

 

Aandoening Ziekte (algemeen)
Thema Bejegening Clientvriendelijke zorg Communicatie Dokters in maten en soorten Educatief
Perspectief Perspectief Overigen
Publicatie type Website