Promotie Marjolein de Boer: ‘Extended bodies’ An empirical-philosophical study to women’s bodily experiences in breast cancer

Om meer inzicht te krijgen in wat het betekent om met borstkanker te leven onderzoek ik beide boven genoemde dimensies van lichamelijkheid: zowel subjectieve lichamelijke ervaringen als vormende contexten waarin deze ervaringen plaatshebben. In mijn studie beschrijf en analyseer ik hoe lichamelijke ervaringen van vrouwen met borstkanker, en de manieren waarop zij hieraan betekenis geven, beïnvloed en gevormd worden door de verschillende contexten waarin zij leven. (pag.155) Engelstalig proefschrift met een Nederlandstalige samenvatting van 181 pagina waarin Marjolein de Boer bovengenoemde onderzoeksvraag analyseert tegen de achtergrond van een fenomenologische verstaan van lichamelijkheid als open en uitgebreid naar de wereld. (pag.155). Aankondiging promotie d.d. 14-12-2016: In het dagelijks leven worden vrouwen die borstkanker hebben (gehad) dikwijls getypeerd als onaangetaste, vrouwelijke, en energieke overlevenden. Dit onderzoek laat zien dat dit beeld niet strookt met de daadwerkelijke ziekte-ervaringen van vrouwen. Vrouwen kampen namelijk ook met de invaliderende en verminkende gevolgen van borstkanker. Zo beperken borstprotheses en mammografieapparaten hen in hun handelingsmogelijkheden en gaat het delen van ziekte-ervaringen in een relatie gepaard met afstand en conflict. Daarnaast is bij het scheppen van verwachtingen over een borstreconstructie de term reconstructie misleidend: vrouwen krijgen niet hun oude borsten terug. Op persoonlijke weblogs, zo blijkt, hebben vrouwen de mogelijkheid om zichzelf op een andere manier te presenteren. Maar buiten deze weblogs zijn er weinig publieke verhalen waartoe vrouwen zich kunnen verhouden in het betekenisgeven aan hun ziekte en veranderde lichaam. In dit proefschrift wordt daarom het belang benadrukt van het (meer) publiek maken van ervaringen van ziekte, invaliditeit, verminking, en aantasting. Het delen van zulke ervaringen is immers van existentieel belang voor mensen die leven met een aangetast lichaam. (zie: https:www.maastrichtuniversity.nlnleventspromotie-mw-marjolein-l-de-boer-msc )� Lees verder via link.

Lees meer…

 

Aandoening Kanker
Thema Educatief
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Marjolein de Boer
Publicatie type Promotie Publicatie

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!