Leeswijzer bij Autistische Spectrum Stoornissen (ASS)

In deze leeswijzer spreken wij voor de leesbaarheid over mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum, afgekort als mensen met een ASS. Definiëringen en andere zaken die u op het internet kunt vinden, staan hier niet genoemd. Op de website...