Leeswijzer bij Autistische Spectrum Stoornissen (ASS)

In deze leeswijzer spreken wij voor de leesbaarheid over mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum, afgekort als mensen met een ASS. Defini&eumlringen en andere zaken die u op het internet kunt vinden, staan hier niet genoemd. Op de website...