Kanker
AANDOENING: Gynaecologische kanker
Gevonden aantal:24
Boek(24) Weblog(4) Ego-document(3) Multimedia(2) Website(1)
(Ei)kes kanker

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker
Thema's: Coping, Familieverhoudingen
Perspektief: Egodocument
Auteur: Charlotte Debecker
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2013
Ervaringsverhaal van 193 pagina s op basis van blogs van Charlotte Debecker, waarin zij beschrijft hoe bij haar eierstokkanker werd geconstateerd en hoe zij en haar familie daar gedurende het jaar van behandelingen, operaties en chemo meet om zijn gegaan. Het boek staat niet zozeer stil bij de medische kant van het verhaal, maar gaat vooral in op de ervaringen met de ziekte die Charlotte, soms afgewisseld door familieleden
(meest moeder) via haar blogs de wereld in stuurde. Met bijdragen van alle familieleden en een katern met kleurenfoto s.


Al bij al heb ik gelukkig geleefd

Aandoening: Baarmoederhalskanker, Gynaecologische kanker
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Koen Dillen
Uitgever: Standaard/WPG
Jaar: 2011
Het bewogen leven van Marie-Rose Morel
Marie-Rose Morel (1972-2011), is een politica van het Vlaams Belang. Zij overleed aan baarmoederhalskanker op 38 jarige leeftijd en liet twee jonge kinderen achter. De man met wie zij een maand voor haar dood in het huwelijk trad, Frank Vanhecke, is coauteur van dit boek. Voor het boek is een dagboek gebruikt dat Marie-Rose Morel bijhield in haar laatste levensjaren. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de successen in haar leven. Het boek is geillustreerd met foto's van Morel als kind, studente, miss Vlaanderen, politica en mediafiguur. Haar Vlaams idealisme en werk voor het Vlaams Belang worden in het boek uitvoerig belicht en becommentarieerd. Ook enige moeilijke thema s die het leven en de dood van Marie-Rose Morel opriepen in de media, staan beschreven.

Blij dat ik leef!

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker, Vulva kanker/schaamlipkanker
Thema's: Evenwicht, Medepatienten
Perspektief: Egodocument
Auteur: Persephone vzw
Uitgever: Garant- Uitgevers n.v.
ISBN: 9789044117868
OCLC: 65906183
Jaar: 2005
Boek met tientallen levensverhalen, gedichten anekdotes van vrouwen met een handicap over leven met een handicap om te laten zien hoe het is om te leven met een handicap. Het boek is onderverdeeld in:Het leven zoals het is… voor ons Het leven zoals het is… voor onze ouders Hoe anderen ons zien OmkaderingEn bevat nuttige informatie en adressen.

Chemoportretten

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Verplegenden als zieken
Thema's: Hulpverleningsrelatie, Levenseinde, Medepatiënten
Perspektief: Egodocument
Auteur: Alice Bos-Brantz
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
ISBN: 9789048424320
OCLC: 797468839
Jaar: 2012
Bij Alice Bos-Brantz wordt in augustus 2009 de diagnose eierstokkanker stadium IV met uitzaaiingen in de lever en het buikvlies gesteld. Levend met de wetenschap dat deze aandoening ongeneeslijk is en vroegtijdig naar de dood zal leiden, beschrijft zij op 64 pagina s in 61 korte schetsen ervaringen en ontmoetingen.

De naakte waarheid

Aandoening: Baarmoederhalskanker, Borstkanker, Botkanker, Darmkanker, Gynaecologische kanker, Hersentumor, Huidkanker, Kanker, Longkanker, Melanoom, Tumor
Thema's: Communicatie, Coping, Medepatienten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Marina Nieuwenhuijs
Uitgever: In eigen beheer
ISBN: 9789082259100
OCLC: 888443750
Jaar: 2014
Luxe uitziend portrettenboek van 231 pagina’s, 24 x 28 cm met een hardcover en een leeslint. In het boek staan op pagina grote kleurenfoto’s 30 vrouwen geportretteerd staan die een vorm van kanker hebben (gehad), respectievelijk: borstkanker, darmkanker, gynaecologische kanker, hersentumor, huidkanker, leukemie, longkankertumor in de oogbol, tumor in de heup. De vrouwen zijn van verschillende leeftijd en staan in het boek tweemaal achter elkaar geportretteerd: een keer( meest) met ontbloot bovenlijf en een keer volledig gestyled in hun favoriete, zwarte kleding. Daarbij lichten verschillende verhalen toe, hoe en wanneer de kanker vorm werd geconstateerd, hoe die behandeld werd en welke gevolgen de ziekte heeft gehad op het leven van de vrouw en haar omgeving. Zie ook:http://www.boekdenaaktewaarheid.nl/

De woestijn zal bloeien

Aandoening: Eierstokkanker, Geestelijke gezondheidszorg, Gynaecologische kanker, Kanker, Psychiatrie
Thema's: Clientvriendelijke zorg, Kwaliteit van zorg , Vernieuwende patientvriendelijke ideeen, Zeggenschap
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Egodocument
Auteur: Meta Top, Arend Jan Waarlo
Uitgever: De Graaff
ISBN: 9789077024843
OCLC: 993702364
Jaar: 2017
Inspiratie voor vernieuwing van geestelijke verzorging in de psychiatrie
Covertekst: ‘Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden van verandering? Door vast te houden aan je oorspronkelijke vrijplaatsfunctie en een-op-een gesprekken loop je het risico van verdere marginalisering. Het cliëntenperspectief van de herstelbeweging en het positief gezondheidsbegrip bieden kansen om zingeving te verankeren in behandeltrajecten. Ook vragen allerlei morele kwesties om multidisciplinair moreel beraad. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) paste daarom in 2015 haar beroepsstandaard aan. Voor het benutten van al die kansen zijn ambitie en durf nodig. De zorg voor cliënten is gebaat bij meer multidisciplinaire samenwerking met behoud van ieders professionele identiteit. De geestelijk verzorger zal een brede visie op de rol van de geestelijke verzorging binnen de instelling moeten ontwikkelen en uitdragen. Meta Top was zo iemand die met vallen en opstaan, maar volhardend, probeerde handen en voeten te geven aan geestelijke verzorging nieuwe stijl. Toen de oogsttijd aanbrak, werd ze ongeneeslijk ziek. Tijdens haar ziekbed werkte ze samen met anderen aan haar professionele nalatenschap. Het resultaat is dit meerstemmig inspiratieboek met een aantrekkelijke mix van praktijk en theorie, en altijd met een persoonlijke noot. Dit boek geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van geestelijke verzorging.’ Boek van 168 pagina’s.

Een niet-geplande reis

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Annette Hartmann
Uitgever: Medema
Jaar: 2010
Bespreker: Franka van Poelgeest
Evangelische getuigenis van een onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods wijsheid tijdens het ondergaan van een ernstige en zeldzame vorm van eierstokkanker (kiemcelkanker). Open, eerlijk en optimistisch. Met veel Bijbelteksten en oefeningen voor de lezer.

Haar laatste wens: een milde dood

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Euthanasie, Levenseinde, Persoonlijke relaties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Betty Rollin
Uitgever: Unieboek/ Het Spectrum
Jaar: 1995
Verhaal geschreven door Betty over Betty s moeder die eierstokkanker heeft als zij 75 is, een langzame dood tegemoet gaat, en euthanasie wil.

Het paleis van de stervenden

Aandoening: Gynaecologische kanker, Hodgkin, Huidkanker, Kanker, Prostaatkanker
Thema's: Clientvriendelijke zorg, Coping, Dood, Medepatienten, Rouw, Zorginstellingen
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Catrien Bouman
Uitgever: Elikser
ISBN: 9789089545503
OCLC: 853663448
Jaar: 2013
Bespreker: Merthe van der Bruggen
Ontroerende bundel met zes korte vertellingen over personen met kanker, geschreven op basis van de ervaringen van een oncologisch verpleegkundige. Over de impact van een levensbedreigende ziekte op communicatie, relaties en de diepere betekenis van het leven. De auteur wil bevorderen dat het individuele verhaal van de patiënt centraal wordt gesteld bij diens behandeling. Alleen dan kan men de zorg verbeteren. Boek van 80 pagina’s.

Het verhaal van kanker (Johnson)

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker, Slijmvlieskanker (Plaveiselcelcarcinoom), Tumor
Thema's: Deskundigheid, Educatief, Informatief
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: George Johnson
Uitgever: Unieboek/ Het Spectrum
Jaar: 2014
De ontrafeling van het grootste mysterie in de geneeskunde
Wetenschapsjournalist George Johnson levert een boek van 317 pagina’s met 65 pagina’s noten en literatuurverwijzingen om met Charles C. Mann, auteur van 1491 te spreken (flaptekst) een degelijk en elegante boek dat bestaat uit: ‘een persoonlijk verhaal over kanker, een scherpzinnig onderzoek naar wat er wel en niet bekend is over deze mysterieuze aandoening en een aangrijpend verslag over een dodelijke ziekte zonder een voorspelbare oorzaak.’ George Johnson begint met een hoofdstuk getiteld Jurassic kanker. Hij kijkt naar de aanwezigheid van vormen van kanker vanaf de prehistorie zowel bij dieren als mensen. Maar hij doet veel meer. In de daaropvolgende hoofdstukken met titels als De troost van de antropologie, Invasion of the Body Snatchers, Informatieziekte, Waar kanker echt vandaan komt, Verder de kankercel in, verbindt hij vele aspecten van kanker, duikt in de geschiedenis, komt met originele vondsten, fileert bepaalde genoemde oorzaken van kanker, bespreekt en onderzoekt potentiele oorzaken. Hij gaat in op de aard van verschillende vormen van kanker, veel genoemde oorzaken van kanker, verschillende vormen van onderzoek naar kanker, huidige behandelmethoden, problemen bij- en beloften van het onderzoek van nu voor het vinden van de juiste behandelwijzen voort kanker. Hij levert deze schat aan onderzoekresultaten en een aantal vernieuwende ideeën en verbindt deze met het persoonlijke verhaal van zijn ex-vrouw Nancy bij wie baarmoederhalskanker werd geconstateerd, en aan het eind van het boek in een epiloog met het verhaal van zijn broer Joe die een plaveiselcelcarcinoom van hoofd en nek had en uiteindelijk aan de gevolgen van kanker overleed. Een inspirerend boek dat is opgedragen aan de vrouw en dochters van zijn broer Joe.

Hoe komt het dat ik nog steeds rondloop?

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Gynaecologische klachten, Huidkanker, Kanker, Melanoom, Multi ziek zijn, Ongeval
Thema's: Coping, Goed Leven
Perspektief: Egodocument
Auteur: Henny van Hout
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
Jaar: 2017
Ik had ook dood kunnen zijn
Covertekst: ‘De auteur beschrijft een periode, waarin ze veel heeft meegemaakt op het gebied van levensbedreigende ziektes. In 2011 begon de ellende en dit ging vijf jaar door: van een ongeluk tot diverse soorten kanker. Ze vertelt wat haar motiveerde om door te gaan en hoe ze met de ziektes omging. Ze hoopt hiermee de lezer een hart onder de riem te steken, niet alleen degenen die ziek zijn, maar ook degenen die in de put zitten.’ Boek van 82 pagina’s.

Ik heb kanker overwonnen

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Coping, Deskundigheid
Perspektief: Egodocument
Auteur: Elisabeth Keller
Uitgever: Bosch en Keuningh
ISBN: 9789020251753
OCLC: 63866763 64273878
Jaar: 1970
Dagboek van een moeder
Elisabeth Keller is een drukke journaliste en moeder van 6 kinderen die kanker krijgt. Zij schrijft open en direct over haar ziekteperiode, haar plotselinge opname en wat de ziekte allemaal teweeg bracht. Daarbij vindt zij steun in haar geloof. Zij heeft ook een boodschap: bestrijd kanker door hem tijdig te (laten) herkennen.

Ik wil blijven leven

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Voeding
Auteur: Hanneke Dijkman
Uitgever: Gigaboek
ISBN: 9789085481379
OCLC: 297170606
Jaar: 2007
Het levensverhaal van Geertje Brakel die ondanks kanker 26 jaar langer leefde dan de prognose
Hanneke Dijkman beschrijft het leven van Geertje Brakel die begin jaren tachtig haar uitgezaaide eierstokkanker zelf onder controle kreeg. Ze maakte haar artsen duidelijk dat ze de regie wilde houden over haar vervolg behandelingen. Als de tumorresten weer groter zouden worden of zij klachten zou krijgen had Geertje al bedacht wat ze wilde. Hoe er met haar psyche, haar lichaam, haar dieet, haar relaties of levenssituatie moest worden omgegaan om de tumoren in haar buik weer onder controle te krijgen. Toen dat niet genoeg lukte gaf zij de dokters toestemming om via een operatie of - uiteindelijk toch- met chemo-therapie- een handje te helpen.

In seizoenen

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker, Medische fouten
Thema's: Deskundigheid, Levenseinde, Rouw, Systeemdwang
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Judith Visser
Uitgever: The House of Books
ISBN: 9789044347500
OCLC: 933588496
Jaar: 2016
Covertekst: ‘Wat gebeurt er als je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent en door nalatigheid van het ziekenhuis niet meer geholpen kunt worden? Dat je ‘in seizoenen’ moet gaan denken? Annabel Wismar (59) laat het er niet bij zitten en zoekt haar heil bij Belgische artsen, die haar nog wel willen behandelen. Voor haar zoon David is de gedachte zijn moeder te verliezen zo beangstigend dat hij bij haar intrekt. Hoe korter hun toekomst samen wordt, hoe meer een onverwerkt verleden de kop opsteekt.’
Dit boek is gedeeltelijk naar waarheid geschreven: De moeder van de schrijfster kreeg kanker. Het ziekteproces van Annabel komt volledig met haar ziekbed overeen.

Kanker! Ik heb er m’n buik vol van!

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Emoties, Faciliteiten, Familieverhoudingen, Nazorg
Perspektief: Egodocument
Auteur: Sylvia Bastiaan-Trinthamer
Uitgever: De Graaff
Jaar: 2017
Bespreker: Hanneke ter Beest
Het indrukwekkende verhaal van een jonge moeder
Kanker! Ik heb er mijn buik vol van! is een autobiografisch verhaal van een vrouw die op 34-jarige leeftijd te horen krijgt dat ze een zeer zeldzame vorm heeft van buikvlieskanker, pseudomyxoma peritonei. In haar boek beschrijft ze persoonlijk en intens haar eigen ziekteperiode en benoemt ze wat van essentieel belang is: Om als werkgever en werknemer tijdens de verzuimperiode bij elkaar betrokken te blijven.In het boek van dertien korte hoofdstukken heeft ze naast haar persoonlijke verhaal speciaal aandacht voor de re-integratie van zieke werknemers en voor de taak van de hr-professional daarbij binnen bedrijven en organisaties. Boek van 128 pagina’s.

Levenskunst

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Informatief, Medepatienten
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Stichting Olijf
Uitgever: Stichting Olijf
ISBN: 9789080364318
OCLC: 1098171035 68130675
Jaar: 1997
Ter gelegenheid van 10-jarig bestaan van Olijf werd dit boek 'Levenskunst' uitgegeven. Achterflap tekst: Levenskunst is de kunst om het leven na een ernstige ziekte weer zo aangenaam mogelijk te maken. Olijf heeft vrouwen in haar gelederen die veel energie steken in nieuwe zingeving aan hun leven. Vrouwen die geconfronteerd worden met deze kanker zoeken naar een manier om met deze ingrijpende ervaring om te leren gaan. Soms betekent het dat lotgenoten een andere weg inslaan. Hun oude werk gedag zeggen en kiezen voor een ander vak. Er wordt de keuze gemaakt een lang gekoesterd ideaal te verwezenlijken. Voor iedere vrouw geldt een andere strohalm. De ervaringen beschreven in dit boekje geven een indruk van wegen die vrouwen na hun ziekte zijn ingeslagen. Op creatieve wijze wordt deze levenskunst van vrouwen door vrouwen zelf beschreven.

Licht

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Emoties, Levenseinde
Perspektief: Egodocument
Auteur: Ank Ledeboer
Uitgever: Michon
ISBN: 9789067610292
OCLC: 64848710
Jaar: 1988
Gedachten van een mens aan de rand van het duister
Ank Ledeboer, een kankerpatiente beschrijft in verhalen en gedichten haar leven en ervaringen met gynaecologische kanker, de behandeling daarvan en en gevoelens over haar naderende levenseinde nadat de kanker terug was gekomen.

Mijn leven door met vulvakanker

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker, Vulva kanker/schaamlipkanker
Thema's: Coping
Perspektief: Egodocument
Auteur: Hennie Krijnen
Uitgever: Merlin
Jaar: 2005
Flaptekst: In een aangrijpend persoonlijk verhaal vertelt Hennie haar nachtmerrie. Hennie schrijft hierover: ‘Deze pijn daar was niet mee te leven. Ik hield het niet meer uit. Die verdomde pijn vrat echt aan me. En ik me maar groot houden, want het was toch niets ernstigs, zei de bewuste gynaecoloog. Toen was mijn strijd tegen de kanker al begonnen. En ik kan je wel vertellen, het doet verdomde zeer.’ Om allen bewuster te maken van je rechten als mens zegt Hennie: Kom op voor jezelf en voor je recht. Bent u het met iets niet eens, zeg het gewoon en probeer te voorkomen dat de artsen u met een kluitje in het riet sturen. Een zeer confronterend boek over Vulvakanker. Hoe dit bizarre lot een levenslustige vrouw van 38 trof.

Omslag in denken

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker, Uitzaaiingen
Thema's: Alternatief, Deskundigheid, Palliatieve zorg
Auteur: Margreet van Sytzama
Uitgever: In eigen beheer
ISBN: 9789090156958
OCLC: 67122195
Jaar: 2002
Ervaringsverhaal van Margreet bij wie in 1997 eerst baarmoederkanker werd ontdekt. De kanker bleek uitgezaaid, ook in haar borst. Ze kreeg vijf operaties en vijf chemo therapieen en besluit een Moermanarts te bezoeken en meditatie en andere manieren van helen in de praktijk te brengen. In haar boek beschrijft ze de zoektocht die ze heeft gemaakt door de gezondheidszorg en hoe ze bij de Moerman therapie en andere helende vormen terecht is gekomen. Ze wil zo vooral kankerpatienten stimuleren om door te gaan met leven en een eigen manier te vinden om het proces van genezen aan te pakken.

OverLeven

Aandoening: Borstkanker, Gynaecologische kanker
Thema's: Emoties, Voeding
Perspektief: Egodocument
Auteur: Gonda Sluter
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2016
Bespreker: Yvonne Vinke
Dertig dwaze dagen borstkanker
Mijn leven is feitelijk verworden tot vier centimeter in doorsnede. Blijf ik leven of ga ik binnen een jaar of tien gewoon dood?

Wat is mijn toekomst?’
(pag. 66) Dertig dwaze dagen met borstkanker, van ontdekken tot schoon verklaard zijn.
Boek van 118 pagina’s waarin Gonda Slüter beschrijft hoe bij haar in 2016 borstkanker werd geconstateerd, hoe zij daarvoor behandeld werd, onderzoeken, operaties, de keuzes die ze moest maken, het contact met hulpverleners en artsen en wat voor impact het heeft (gehad) op haar leven.Een aantal jaren eerder werd haar baarmoeder verwijderd omdat ze bij een uitstrijkje PAP 3 bleek te hebben en het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Nu moet haar rechterborst worden geamputeerd, maar chemo of bestraling blijkt daarna niet nodig: na dertig dagen is zij klaar met de behandelingen. Ze kiest er wel voor om een borstreconstructie te willen. Deze behandeling staat niet meer in het boek beschreven.Extra recensie: link

Roeien met lucifers

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Angst, Emoties, Lotgenoten
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Sylvia Dermout
Uitgever: In eigen beheer
ISBN: 9789094016203
OCLC: 65912119
Jaar: 1992

Bij: Polk

Confrontaties met gynaecologische kanker
Voor dit boek heeft Sylvia diverse vrouwen met gynaecologische kanker geinterviewd. Zij vertellen over hun angsten (waaronder verlies van vrouwelijkheid), seksualiteit, gevoelens van woede en machteloosheid, kinderloos blijven. Zij blijken in staat het heft in eigen hand te nemen en een nieuw bestaan op te bouwen.

Samen vooruit

Aandoening: Gynaecologische kanker, Maagkanker
Thema's: Bejegening
Perspektief: Egodocument
Auteur: Egbertine Coerse-de Boer
Uitgever: U2pi BV
ISBN: 9789087593421
OCLC: 851190125
Jaar: 2013
Egodocument van 58 pagina s waarin Egbertine Coerse- de Boer vertelt hoe bij haar baarmoederkanker, maagkanker en het Cowden syndroom werd gediagnosticeerd, hoe zij daarvoor behandeld werd en hoe zij dat ervaren heeft. Ze benadrukt dat je vooral samen tegen de ziekte vocht en levert eerbetonen aan vechters tegen kanker. Het boekje is geillustreerd met zwart-wit foto s.

Stervensdruk

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Coping, Dood, Goed Leven
Perspektief: Egodocument
Auteur: Suzanna van de Hunnen
Uitgever: Village
ISBN: 9789077698860
OCLC: 743026280
Jaar: 2011
Bespreker: Guus van der Veer
Geen tijd om dood te gaan
In dit boek (144 pagina s) beschrijft Suzanne van de Hunnen haar strijd met de angst voor de dood die zij ervaart na het bericht dat ze, omdat ze eierstokkanker heeft en de behandelingen niet aanslaan, nog maar enkele jaren te leven heeft.


Zo kaal zonder jou

Aandoening: Gynaecologische kanker, Kanker
Thema's: Dood, Emoties, Persoonlijke relaties, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Ingrid Kluvers
Uitgever: Arena
ISBN: 9789069746555
OCLC: 66041975
Jaar: 2004
Verhaal over rouwende partner van vrouw die sterft aan ovariumkanker. Met terugblikken naar betere tijden, de beginperiode van de ziekte en de ziekteperiode zelf. Ook wordt teruggeblikt op de eigen jeugd van de schrijfster waarin haar moeder overlijdt aan borstkanker. Herkenbare momenten voor iedereen die iemand heeft verloren.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt