Kanker
AANDOENING: Huidkanker
Gevonden aantal:11
Boek(11) Weblog(1)
Aanvaard afscheid

Aandoening: Huidkanker, Kanker
Thema's: Dood, Rouw, Spiritualiteit
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Victor Zorza
Uitgever: Uitgeverij Ambo-Anthos
Jaar: 1980
De dood van een dochter
Ervaringsverhaal van de ouders van Jane Zorza, een 25 jarige jonge vrouw die huidkanker kreeg en aan de gevolgen daarvan vijf maanden na de diagnose stierf. Rosemary en Victor Zorza (de laatste een bekend politiek commentator) beschrijven in dit boek de ziekte en de dood van hun dochter Jane. Ze schrijven over leren aanvaarden van haar lot, angsten, verdriet, hoop op genezing, de onontkoombare dood. Met een nawoord van Paul Sporken.
Ze schreven dit boek:Omdat Jane het ons heeft gevraagd. Ze wist hoeveel rampzalige fouten we allemaal hadden gemaakt tijdens haar ziekte - grote fouten en kleine die, zoals we hebben geleerd, deel uitmaken van bijna elk gezin dat door kanker of een andere fatale ziekte wordt getroffen. Jane hoopte dat anderen van onze fouten zouden leren, maar vooral wilde ze de mensen vertellen hoe zij de angst voor het doodgaan had weten te overwinnen. Maar als we dat aan de mensen wilden laten zien, vooral de mensen die te bang zijn om ook maar aan de dood te denken - laat staan ermee te leven - dan moesten we ze eerst vertellen over de realiteit van het sterven, over de pijn, over de ellende... De meeste mensen zijn bang voor de dood, om goede redenen die diep in de menselijke natuur verborgen liggen. Maar iets van die doodsangst is ook te wijten aan onze onwetendheid van wat en hoe een mens werkelijk voelt, lichamelijk en geestelijk, als het eind in zicht is. Deze angst, ontstaan uit onwetendheid, kan alleen worden opgeheven door het taboe rond het praten over sterven te doorbreken. Door dit taboe te bestrijden, kunnen we helpen de angst voor de dood te verminderen en soms te overwinnen, zoals Jane dat aan haar vader leerde..

Als kanker je op je huid zit

Aandoening: Basaalcelkanker, Huidaandoeningen, Huidkanker, Kanker
Thema's: Emoties, Positief Denken, Praktische Problemen
Auteur: Rieta Bosscha-Thomasson
Uitgever: Stichting Melanoom
Jaar: 2000
Confrontaties met huidkanker
Boekje met verhalen van personen die huidkanker hebben en hun naasten. Ze vertellen over hun angsten, zorgen en problemen en laten ook zien dat de ziekte iets 'goeds'aan hun leven heeft toegevoegd.

Dafnis

Aandoening: Hersentumor, Huidkanker, Kind en ouders
Thema's: Spiritualiteit
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Marjolein S. van Kessel
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2013
Hij kwam en hij ging
Egodocument van Marjolein van Kessel, moeder van Dafnis die op 13 jarige leeftijd overleden is (juli 2012), na een half jaar ernstig ziek te zijn geweest. Marjolein van Kessel hield gedurende zijn ziekte een nieuwsbrief/dagboek bij. Deze heeft ze na zijn dood samen met mail wisselingen tot een boekje herschreven. Zo werd dit boek een herinneringsboek van 72 pagina s vooral voor Quinten en Janet, zijn broer en zus. Zij kunnen later hierin teruglezen wat Dafnis is overkomen, hoe zij toen geleefd hebben wat moeilijk was en waar zij steun uit hebben geput. Onder andere hun geloof in reincarnatie en een leven na de dood.

De naakte waarheid

Aandoening: Baarmoederhalskanker, Borstkanker, Botkanker, Darmkanker, Gynaecologische kanker, Hersentumor, Huidkanker, Kanker, Longkanker, Melanoom, Tumor
Thema's: Communicatie, Coping, Medepatienten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Marina Nieuwenhuijs
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2014
Luxe uitziend portrettenboek van 231 pagina’s, 24 x 28 cm met een hardcover en een leeslint. In het boek staan op pagina grote kleurenfoto’s 30 vrouwen geportretteerd staan die een vorm van kanker hebben (gehad), respectievelijk: borstkanker, darmkanker, gynaecologische kanker, hersentumor, huidkanker, leukemie, longkankertumor in de oogbol, tumor in de heup. De vrouwen zijn van verschillende leeftijd en staan in het boek tweemaal achter elkaar geportretteerd: een keer( meest) met ontbloot bovenlijf en een keer volledig gestyled in hun favoriete, zwarte kleding. Daarbij lichten verschillende verhalen toe, hoe en wanneer de kanker vorm werd geconstateerd, hoe die behandeld werd en welke gevolgen de ziekte heeft gehad op het leven van de vrouw en haar omgeving. Zie ook:http://www.boekdenaaktewaarheid.nl/

Eva Cassidy de biografie

Aandoening: Huidkanker
Thema's: Emoties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Johan Bakker
Uitgever: Dodo
Jaar: 2012
Biografie van 244 pagina s over de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy die met haar postume album Songbird miljoenen harten raakte, maar eigen roem niet meegemaakt heeft. Eva Cassidy was een talentvolle zangeres, die zeer succesvol diverse bestaande nummers coverde. Daarbij had zij een voorkeur voor traditionals en evergreens. Ze vertolkte deze zo kernachtig en zo oprecht dat ze nieuwe betekenis kregen. In Europa was zij niet zo bekend, omdat zij in 1996 op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van huidkanker stierf. Op de pagina s 148-172 staat haar ziekteperiode en sterven beschreven. Daarna beschrijft het boek hoe ze na haar dood de roem kreeg die ze levend niet had verkregen. Johan Bakker publiceerde zijn boek in februari 2012 in het Engels bij Omnibus Press in Londen, in mei 2012 won deze biografie The People s Book Prize in de categorie non-fictie.

Geen andere handen

Aandoening: Huidaandoeningen, Huidkanker, Kanker
Thema's: Goed Leven, Persoonlijke relaties, Zeggenschap, Zorgbelasting
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Sieth Delhaas
Uitgever: Ten Have
Jaar: 1992
Een pamflet
Ervaringsverhaal van Sieth Delhaes, theologe, die schrijft over haar man die huidkanker heeft.

Het paleis van de stervenden

Aandoening: Gynaecologische kanker, Hodgkin, Huidkanker, Kanker, Prostaatkanker
Thema's: Clientvriendelijke zorg, Coping, Dood, Medepatienten, Rouw, Zorginstellingen
Perspektief: Andere Gezondheidszorg
Auteur: Catrien Bouman
Uitgever: Elikser
Jaar: 2013
Bespreker: Merthe van der Bruggen
Ontroerende bundel met zes korte vertellingen over personen met kanker, geschreven op basis van de ervaringen van een oncologisch verpleegkundige. Over de impact van een levensbedreigende ziekte op communicatie, relaties en de diepere betekenis van het leven. De auteur wil bevorderen dat het individuele verhaal van de patiënt centraal wordt gesteld bij diens behandeling. Alleen dan kan men de zorg verbeteren. Boek van 80 pagina’s.

Hoe komt het dat ik nog steeds rondloop?

Aandoening: Eierstokkanker, Gynaecologische kanker, Gynaecologische klachten, Huidkanker, Kanker, Melanoom, Multi ziek zijn, Ongeval
Thema's: Coping, Goed Leven
Perspektief: Egodocument
Auteur: Henny van Hout
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
Jaar: 2017
Ik had ook dood kunnen zijn
Covertekst: ‘De auteur beschrijft een periode, waarin ze veel heeft meegemaakt op het gebied van levensbedreigende ziektes. In 2011 begon de ellende en dit ging vijf jaar door: van een ongeluk tot diverse soorten kanker. Ze vertelt wat haar motiveerde om door te gaan en hoe ze met de ziektes omging. Ze hoopt hiermee de lezer een hart onder de riem te steken, niet alleen degenen die ziek zijn, maar ook degenen die in de put zitten.’ Boek van 82 pagina’s.

Ik had een droom en kreeg een melanoom

Aandoening: Huidkanker, Melanoom
Thema's: Emoties, Informatief, Levenseinde
Perspektief: Egodocument
Auteur: Willem Molenaar
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2012
Ervaringsverhaal van Willem Molenaar bij wie in 2008 melanoomkanker geconstateerd werd. Hij beschrijft onder andere operaties en behandelingen en hoe hij ermee om is gegaan. In 2011 bleek dat de kanker nog aanwezig was en er uitzaaiingen waren. Willem stierf in 2012 en Cis, zijn vrouw gaf, na zijn dood, op zijn verzoek, het door hem geschreven boek uit Het boek is op basis van blogs en stukken geschreven tekst tot stand gekomen. Alle opbrengsten van dit boek komen ten gunste van Alpe d HuZes. Zijn motivatie om te schrijven was dat hij weinig heeft kunnen vinden over deze vorm van kanker. Willem:  Ik ben Willem Molenaar en had de pech dat ik melanoomkanker kreeg. Er is (nog) geen genezing mogelijk en wat doe je dan? Wat doe je met de wetenschap dat je binnen afzienbare tijd gaat overlijden?

Ik heb de regie

Aandoening: Huidkanker, Kanker
Thema's: Dood, Euthanasie, Levenseinde, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Mariette Benschop
Uitgever: Kirjaboek
Jaar: 2013
Verhalen over Adrie
Mariette Benschop schrijft over de relatie tussen haar zoon Erik en zijn vader, haar partner Adrie. Ze heeft het boek geschreven in opdracht van Adrie, die terminaal ziek was. Hij had uitzaaiingen van een melanoom. In april 2006 spraken ze af in de laatste maanden van Adrie’s leven nog herinneringen te gaan verzamelen voor Erik. In het boekje “Ik heb de regie” heeft zij die herinneringen opgeschreven. En terwijl ze aan het schrijven was heeft ze voor Erik nog meer herinneringen eraan toegevoegd. De verhalen gaan over vader en zoon,  wat hen gebonden heeft, wat ze aan elkaar gegeven hebben en hoe ze afscheid namen. Het boek telt 17 verhalen, ontroerende, geestige, over allerlei onderwerpen (voetbal, vakanties, een nieuwe auto), met weinig of terloopse achtergrond over het verloop van Adrie’s ziekte. En een verhaal over de beleving van haar mans sterven – euthanasie- en de uitvaart.

Tijdschrift

Aandoening: Huidkanker, Melanoom
Thema's: Alternatief, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Tom Newman
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2013
De queeste van de flierefluiter tegen Heer Melanoom, een kwestie van tijd
Dit boek van 473 pagina s bestaat uit drie delen waarin Tom Newman schrijft over zijn lotsbestemming die vanaf de zomermaanden 2008 beinvloed werd doordat hij met Heer Melanoom te maken kreeg: huidkanker met uitzaaiingen die bij hem werden geconstateerd. Hij licht zijn gang door de gezondheidszorg en de medische behandelingen toe. Daarin verweven zit zijn zoektocht naar de relatie tussen mens en (half) edelstenen waarbij het geloof in reïncarnatie de leer van Rudolf Steiner en de Antroposofie belangrijk zijn.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt