Kanker
AANDOENING: Nierkanker
Gevonden aantal:8
Boek(8) Ego-document(2)
Dood doet leven

Aandoening: Diabetes, Nierkanker, Prostaatkanker, Suikerziekte
Thema's: Bejegening, Clientvriendelijke zorg, Coping
Perspektief: Egodocument
Auteur: Henk Evenblij
Uitgever: Gopher
ISBN: 9789051798197
OCLC: 818359218
Jaar: 2012
Boek van 69 pagina’s waarin Evenblij terugblikt op de periode in zijn leven waarin bij hem eerst nierkanker, twee jaar later prostaatkanker en suikerziekte werd geconstateerd.

Geloven na kanker

Aandoening: Kanker, Nierkanker
Thema's: Positief Denken, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Henny Smit
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
ISBN: 9789048409761
OCLC: 697350502
Jaar: 2009
In dit boekje (67 pagina’s) schrijft Henny Smit over zijn ervaringen, hoe hij gediagnostiseerd werd met nierkanker, daarvoor behandeld werd en vervolgens veranderd terugkwam in zijn oude leven. Daarbij noemt hij zijn geloof en God en algehele optimistische instelling als belangrijke steun in het omgaan met zijn ziekte en de gevolgen daarvan.

Kankerklas

Aandoening: Borstkanker, Kanker, Kind en ouders, Leverkanker, Nierkanker, Tumor, Uitzaaiingen
Thema's: Coping, Familieverhoudingen, Levenseinde, Lotgenoten, Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Corien van Zweden
Uitgever: Cargo
ISBN: 9789023491866
OCLC: 909906217
Jaar: 2015
Vijf pubers, vijf ouders, een ziekte
'Mijn lichaam is altijd een prettig lichaam geweest. Licht en sterk en redelijk buigzaam. Ik kon ermee klimmen in de bergen, fietsen bij tegenwind of, als het moest, zwemmen in onrustig water. Het was een lekker opvouwbaar lichaam. Ik kon het oprollen.(…) Natuurlijk wist ik best dat er ziektes bestaan die een lichaam kunnen slopen. Ik had er boeken over gelezen, verhalen over gehoord, zelfs wel eens een interview over gemaakt. Een enkele keer had ik zo’n ziekte van nabij gezien, maar niet van heel nabijen ook niet heel vaak.' (pag.15-16) Flaptekst: 'Als bij journalist en schrijfster Corien van Zweden borstkanker wordt geconstateerd, zit haar oudste dochter in de brugklas. Al snel blijkt dat deze nieuwe klas een 'kankerklas' is: vijf van de tweeentwintig leerlingen hebben een ouder met kanker. Een bizarre situatie, die de getroffen ouders en hun kinderen tot lotgenoten maakt. En die ongewild tot vergelijken aanzet. Wat richt kanker in al die gezinnen aan? Hoe gaan de andere ouders met hun ziekte om? Wat verandert er in hun leven? En: wat denken de kinderen-alle vijf aan het begin van hun puberteit-ervan?‘

Mijn sterven, mijn dood

Aandoening: Blaaskanker, Kanker, Nierkanker
Thema's: Dood, Goed Leven, Levenseinde, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Peter Noll
Uitgever: Uitgeverij Ambo-Anthos
Jaar: 1985
Bespreker: Guus van der Veer

Dit boek bevat reflecties van de schrijver vanaf de dag dat bij hem blaaskanker geconstateerd wordt tot tien dagen voor zijn dood. Die reflecties werden door hem gedicteerd, als een soort dagboek. Naast zijn ziekte en de naderende dood komen vele andere zaken aan de orde die de schrijver bezig hielden, waaronder ook het wel en wee van mensen om hem heen.

Nierkanker, feiten en ervaringen

Aandoening: Kanker, Nierkanker
Thema's: Informatief, Lotgenoten
Perspektief: Andere Gezondheidszorg, Perspectief Overigen
Auteur: Anja Krabben
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2004
In dit boek is veel te vinden van wat je als patient of naaste wilt weten (of moet weten om weloverwogen beslissingen te nemen) over de diagnose, de behandeling, ook nieuwe en experimentele therapie?n en prognose van nierkanker. Gebaseerd op de meest recente medische vakliteratuur en gesprekken met patienten, urologen, oncologen, pathologen en wetenschappelijk onderzoekers. Tevens bevat het zeven lotgenotenverhalen en veel achtergrondinformatie.

Tussen zwart en wit is ook nog grijs

Aandoening: Kanker, Nierkanker
Thema's: Dood, Familieverhoudingen, Humor, Persoonlijke relaties, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Myrthe Kok
Uitgever: Coulomb Press
ISBN: 9789071421464
OCLC: 71705858
Jaar: 2005
Afscheid nemen van mijn moeder
Ervaringsverhaal geschreven door een dochter, Myrthe, wiens moeder uitgezaaide nierkanker blijkt te hebben. Ze schrijft over de laatste 4 maanden uit het leven van haar moeder waarin ze gedurende een dag een zorgtaak op haar neemt. In de ’Ik ’- vorm geschreven, goed leesbaar vanuit het perspectief van Myrthe. Met relativeringsvermogen en de nodige humor.

Voor mijn dochter

Aandoening: Kanker, Kind en ouders, Nierkanker, Uitzaaiingen
Thema's: Familieverhoudingen, Levenseinde, Persoonlijke relaties, Rouw
Perspektief: Egodocument
Auteur: Garth Callaghan
Uitgever: Uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V.
ISBN: 9789024567584
OCLC: 910735703
Jaar: 2015
De onvoorwaardelijke liefde van een vader voor zijn dochter

maak iets extra's van de lunch... en van het levenInspirerend en liefdevol waargebeurd verhaal over de onvoorwaardelijke liefde tussen ouder en kind. www.Lsamsterdam.nl 

Boek van 160 pagina’s dat vader Garth Callaghan die uitgezaaide nierkanker heeft schreef voor zijn dochter Emma.
www.Lsamsterdam.nl:`Garth Callaghan weet niet hoelang hij nog te leven heeft. Elke dag schrijft hij een briefje aan zijn dochter Emma en stopt dat in haar lunchbox. Vanaf het moment dat ze kan lezen, en hopelijk totdat ze slaagt voor haar middelbare school. De briefjes vormen de leidraad van alles wat hij haar wil vertellen: inzichten, troost, aanmoediging, plezier, liefde.’

Wees gerust!

Aandoening: Kanker, Nierkanker, Ouderenzorg
Thema's: Dood, Levenseinde, Rouw, Spiritualiteit
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Anne Louis Cammenga
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2013
Vóór, tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zijde!
Egodocument van 106 pagina’s waarin Anne Louis Cammenga beschrijft hoe zijn moeder te horen krijgt dat ze uitgezaaide nierkanker heeft en niet lang meer te leven. Ze overlijdt in een hospice binnen een half jaar na de diagnose. Anne Louis beschrijft hoe zijn moeder en hij genieten van de momenten die zij samen nog hebben. Daarbij is hun geloof en hun kerkgemeenschap een grote steun, ook al kent zijn moeder ook opstandige momenten. Anne Louis licht toe hoe zijn moeder sterft, begraven wordt, wat er daarna praktisch en financieel afgehandeld moet worden en hoe hij dat als executeur testamentair aanpakt. Met een voorwoord van Pastoor Henk Bloem van Parochie Sint Maarten en van voorgangers van de Protestantse Kerk Nederland.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt