Kanker
AANDOENING: Slokdarmkanker
Gevonden aantal:26
Boek(26) Weblog(1) Ego-document(1)
Alles wat was

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker, Suicide
Thema's: Eenzaamheid, Emoties
Perspektief: Egodocument
Auteur: Willem Melchior
Uitgever: Atlas/Contact
ISBN: 9789025452193
OCLC: 1029000081
Alles wat was gaat over de omslag die hij in de maanden voorafgaand aan de ingreep geestelijk, mentaal en ten slotte vooral emotioneel moest maken om tot aanvaarding te komen van zijn lot. Zelfmoord wordt een serieuze optie, het geloof wint aan betekenis. Wat heb je ervoor over om te mogen blijven leven? Hoe houd je je staande wanneer de dood onmiddellijk dreigt? Kan een mens het verdragen om te worden vergeten? En wat doen we ondertussen met moeder? Door de nietsontziende wijze waarop Willem Melchior ons de mens in zijn uiterste naaktheid, eenzaamheid en kwetsbaarheid toont, weet hij het persoonlijke drama tot een lijdensverhaal van grote, universele zeggingskracht te verheffen.’Bron

‘Pas op: slikgevaar!’

Aandoening: Slokdarmkanker
Thema's: Familieverhoudingen, Palliatieve zorg, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Annet op 't Hof
Uitgever: Boekenbent
Jaar: 2020
Na de diagnose (ongeneeslijke) slokdarmkanker
Helaas worden nog steeds teveel mensen geconfronteerd met de diagnose (slok)darm- en/of maagkanker, met of zonder hoop op genezing. Natuurlijk hoop ik dat er voor veel mensen die op deze site kijken wél hoop op genezing is en de SPKS zorgt er als netwerkorganisatie voor dat belangen van mensen met kanker aan het spijsverteringskanaal behartigd worden!

Ook ik heb in het najaar van 2017 een aantal keer advies gevraagd aan de leden van de SPKS toen mijn man Rob, en daarmee ook mijn dochter en ikzelf, overvallen werden door slokdarmkanker. Helaas was er voor hem geen redden meer aan en werden we bijna letterlijk op de bekende TGV gezet richting de dood. Ondanks een heftig ziekteproces heeft die TGV ook nog mooie coupés geopend waar we even plaats mochten nemen om terug te kijken op een zinvol leven. Een leven wat nog te zinvol was om plotseling onderbroken te worden maar waar boosheid op dat moment geen plaats mocht nemen. Rob nam regie over zijn leven en we hebben er alles aan gedaan hem dat te geven. Na zijn overlijden heb ik besloten die negen maanden in de TGV te beschrijven, hoe we plaats namen en deze reis tot het einde toe intensief doorbrachten met hele nare maar ook hele mooie momenten. Graag wil ik jullie meenemen in mijn boek ‘’Pas op: slikgevaar’ waarin ik dit proces beschrijf en een stukje van mijn eigen verwerking daarná.

De hand op de spiegel

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Dood, Rouw, Spiritualiteit
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Janis Heaphy Durham
Uitgever: Kosmos uitgevers
ISBN: 9789021559490
OCLC: 907959334
Jaar: 2015
Het verhaal van een journalist over leven en dood
Autobiografisch verhaal, boek van 304 pagina’s waarin Janis Heaphy Durham haar zoektocht beschrijft naar verklaringen voor de vreemde verschijnselen die er gebeuren in haar leven na de dood van haar man aan slokdarmkanker. De tocht voert haar langs langs wetenschappers en aanhangers van spirituele bewegingen, levert haar verklaringen en interpretaties van de onverklaarbare gebeurtenissen en maakt dat ze een niet zichtbare werkelijkheid of dimensie accepteert. Met foto's van de onverklaarbare boodschappen uit de geestenwereld, een inhoudsopgave, voor-, na- en dankwoord.

Drie stappen vooruit, een stap terug

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Familieverhoudingen, Levenseinde, Persoonlijke relaties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Heleen Stekelenburg
Uitgever: Archipel
Jaar: 2005
Heleen Stekelenburg schreef voor het blad Margriet een groot aantal columns over de negen maanden durende strijd tegen slokdarmkanker die haar man Johan in 2003 voerde. Hij was toen zes jaar burgemeester van Tilburg. Binnen een week waren de klachten zodanig verergerd dat hij alleen nog maar zeer verdunde puree binnen kreeg. Een middel tegen een slokdarmontsteking hielp niet. Toen werd niet veel later de slokdarmkanker geconstateerd waaraan Johan na negen maanden zou overlijden. In dit boek staan een aantal van de Columns voor Margriet van Heleen van Stekelenburg bij elkaar.

Een nieuw geluid

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Communicatie, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Ad de Bruine
Uitgever: Integraal Kanker Centrum
Jaar: 2000
Van stemband naar stemprothese
Ad de bruine kreeg in 1997 op 42-jarige leeftijd stembandkanker en heeft in 1998 de laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd) ondergaan. In dit boek schrijft hij zijn persoonlijke verhaal. Hij gaat in op het toeleven naar, het ondergaan, en het verwerken van de kanker en ingrepen. Ook beschrijft hij hoe hij en het weer opnieuw moest leren spreken. Dat alles doet hij beschouwend en relativered, hoewel ook emoties als woede, humor en onmacht aan bod komen. Hij putte daarbij steun uit zijn geloof en de steun van familie en omgeving.

En geef mijn gezwel ook wat te zuipe..!

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Aftakeling, Coping, Goed Leven
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Karel Kanits, Hanz Prins
Uitgever: LetterRijn
Jaar: 2015
Covertekst: ‘Vriendschap, Leffe Dubbel, humor, muziek en kanker. Schrijf daar maar eens een boek over. Karel Kanits heeft deze bestanddelen echter weten te mixen tot de (auto)biografie 'En geef mijn gezwel ook wat te zuipe...!'. Dit openhartige relaas bevat mailwisselingen en verhalen over de periode van de ruim zestien maanden, waarin de hoofdpersoon, muzikant Hanz Prins, een heroïsch gevecht voert tegen de terminale slokdarmkanker, die eind 2010 bij hem wordt vastgesteld. Tijdens zijn ziekte vat hij samen met Karel het plan om Haagse muzikale iconen - onder meer Cesar Zuiderwijk, Robert Jan Stips en Niko Christiansen - te vragen een bijdrage te leveren aan de cd van Hanz, Pirates & Parrots, die uiteindelijk in november 2011 een glorieuze release beleeft in het Paard van Troje in Den Haag. Het verhaal ontroert, maar is ook doordrenkt met rauwe Haagse humor. Hierdoor voert niet die kankâhziekte de boventoon, maar wel de eindfase van een langdurige vriendschap waarin twee vrienden vechten om het behoud ervan. De levensdrang en kracht van Hans worden pijnlijk zichtbaar als hij zelfs tijdens chemokuren, met sonde en al, blijft optreden. Een prachtig geschreven, humoristisch, maar ook confronterend boek dat het ultieme bewijs levert dat broederschap de dood overstijgt.’ Boek van 264 pagina's.

Geen tijd te verliezen

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument
Auteur: Mapkos
Uitgever: Free Musketeers/Lecturium
ISBN: 9789048425815
OCLC: 814525070
Jaar: 2012
 Boek van 188 pagina s met verhalen van Mapkos (Marc Albers ( 1955)) over zijn leven, hoe hij na enige omzwervingen op Sfakia, Zuid-Kreta terecht kwam en weer contact kreeg met zijn jeugdliefde, Yvonne, toen zij kanker had. Het boek gaat zowel over zijn avonturen en het Griekse leven, als over hoe hij en Yvonne omgingen met haar kanker, gedurende de 42 maanden die zij met elkaar hadden. Yvonne stierf uiteindelijk in 2005 op Kreta aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.


Het is goed geweest

Aandoening: Astma, Huidaandoeningen, Kanker, Slokdarmkanker, Uitzaaiingen
Thema's: Dood, Euthanasie, Rouw, Voeding
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Chris van Hassel
Uitgever: Gopher
ISBN: 9789051799293
OCLC: 957674927
Jaar: 2016
Kom maar naar huis, want volgende week maandag stop ik ermee. (pag. 9) 

Chris van Hassel beschrijft in dit boek van 254 pagina’s de laatste dagen uit het leven van zijn moeder, die uitgezaaide slokdarmkanker had en met behulp van euthanasie zal sterven. Hij gaat in op de gesprekken die zij hadden, haar leven, hun gezinsleven en zijn relatie met zijn moeder. Hij licht toe hoe hij deze dagen heeft ervaren, hoe zij vanuit verschillende perspectieven rouwen en zich voorbereiden op de dood. Ook schuldgevoelens die Kest, de hoofdpersoon, heeft over de zware tijd die zijn moeder met hem heeft gehad gedurende de pubertijd komen aan de orde.

Hoofd- en halszaken

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Communicatie, Kwaliteit van zorg , Lotgenoten, Veerkracht
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Ad de Bruine
Uitgever: SWP
ISBN: 9789066658899
OCLC: 191850558
Jaar: 2007
Kanker in het hoofd-halsgebied
In dit boek staan ervaringsverhalen van pati?nten en hun naasten die geconfronteerd werden met kanker in het hoofd-halsgebied met daarbij bijdragen van deskundigen uit de medische wereld. De personen vertellen openhartig over de enorme impact van deze ziekte op hun leven: gevoelens van angst en teleurstelling, moed en vechtlust worden besproken. De portretten tonen vaak ook veerkrachtige personen. Allereerst een boek door en voor de patient met kanker in het hoofd-halsgebied, maar daarnaast ook voor zorg- en hulpverleners.

Ik draag je bij me, tot ik je weer zie!

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker, Uitzaaiingen
Thema's: Aftakeling, Emoties, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Janine Boes
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2017
Bespreker: Yvonne Vinke
Boek van 122 pagina’s waarin Janine schrijft over de slokdarmkanker van haar vader. Janine beschrijft in haar boek de periode vanaf de diagnose slokdarmkanker tot aan een paar maanden na het overlijden van haar vader.

Ik Mies Je

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Emoties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Annemieke Stadz
Uitgever: Brave New Books
Jaar: 2015
Bundeling blogs over een doodgewone man die wordt getroffen door een abnormale ziekte: kanker
Bundeling blogs van Mies van Valburg, de schoonvader van Annemieke Stadz die slokdarmkanker kreeg. Via de weblog wordt de familie wordt op de hoogte gehouden van de hoogte- en dieptepunten in het leven van deze voetballiefhebber. Boek van 102 pagina’s.

Ik mies je

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Levenseinde, Rouw, Voeding
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Annemieke Statz
Uitgever: Brave New Books
Jaar: 2015
Covertekst: ‘''De strijd is gestreden. De tegenpartij was groter, sterker en vooral sneller. De winnaar daarentegen, is degene die met rechte rug het veld afloopt. De winnaar die besloten heeft de strijd naast hem neer te leggen. Hij kijkt omhoog en ziet de menigte juichen. Het publiek staat op en geeft een staande ovatie. En terecht. Hij heeft besloten om door te gaan met genieten van wat het leven hem nog te bieden heeft. Zonder gevecht.'' Als Mies van Valburg hoort dat hij slokdarmkanker heeft, komt hij in een achtbaan vol emoties terecht. De familie wordt via een weblog op de hoogte gehouden van de hoogte- en dieptepunten in het leven van deze voetballiefhebber.’

In mijn gedachten sprakeloos

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Communicatie, Coping, Emoties
Perspektief: Egodocument
Auteur: van Lente
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 1996
Dagboek van een stembandloze
Beschrijving van de auteur hoe bij hem strottehoofdkanker werd geconstateerd. Welke emoties, gevoelens en gedachten hij in verschillende fasen van de behandeling had en hoe het tot hem doordrong dat hij niet meer zou kunnen spreken.

Kanker. Zes kleine letters met een enorm grote impact op het leven

Aandoening: Kanker, Maagkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Familieverhoudingen, Spiritualiteit
Perspektief: Egodocument
Auteur: Johan De Borchgrave
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2012
Flaptekst: ‘Plots slaat de ziekte toe, altijd onverwacht en zonder waarschuwen. Het woord is eruit, gesproken, het is kanker. Je wereld zakt ineen en verschillende gedachten spoken door je hoofd. Ik ga doodgaan, hoelang heb ik nog te leven? Maar een sprankel hoop is er nog, de dokters geloven erin en zelf moet je een beslissing nemen. Een beslissing die er eigenlijk geen is… vechten of doodgaan. Ongeacht de beslissing weet je dat een heleboel mensen meegesleurd worden en zullen meelijden en vechten. Dit verhaal is het verhaal van een strijd. Een strijd van één persoon en van velen rondom hem. Mensen van wie ik niet gedacht hebben dat mijn strijd ook hen zo zwaar zou raken. Geboren in 1963 en herboren in 2010. Gehuwd en vader van een dochter en gedragen door veel, heel veel vrienden en familie schetst dit verhaal een eigen kijk op de strijd tegen kanker.’ Boek van 84 pagina’s van de Belgische Johan De Borchgrave.

Kop d'r veur

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Bejegening, Dokters in maten en soorten, Goed Leven, Hulpverleningsrelatie, Informatief, Kwaliteit van zorg , Medepatienten
Perspektief: Egodocument
Auteur: Leo Preusting
Uitgever: Boekenbent
ISBN: 9789462034259
OCLC: 1110654201
Jaar: 2013
Mijn jaar met slokdarmkanker
In Kop d’r veur beschrijft Leo Preusting hoe bij hem slokdarmkanker werd geconstateerd en wat dat voor zijn leven en dat van zijn vrouw Maria heeft betekend. Hij gaat uitgebreid in op het ontdekken van de ziekte, het ontstaan van de eerste klachten, de gang naar de huisarts, de behandelingen in het ziekenhuis en alle onderzoeken en ingrepen die uitgevoerd werden. In het boek schrijft hij over de periode tot aan het begin van de herstelperiode na de operatie. Goed geschreven boek van 248 pagina’s.

Landschappen van verlangen

Aandoening: Afasie, Beroertes, CVA, Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Communicatie, Persoonlijke relaties
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Margot Keune
Uitgever: Prometheus
ISBN: 9789044600964
OCLC: 67039640
Jaar: 2002
Afscheid van een grote liefde
Dit boek is verschenen tijdens de Boekenweek van 2002 met als thema "De liefde". Het gaat dan ook over het afscheid van de grote liefde van Margot Keune die werkte als mannequin, actrice en journaliste. Toen Margot 26 jaar was kreeg zij een herseninfarct,belandde in een rolstoel en moest weer leren praten.Een paar jaar na haar herseninfarct ontmoette ze de cameraman, Geert de Bruin. Dit werd haar grote liefde. Geert kreeg op 42-jarige leeftijd slokdarmkanker.

Mee sterven

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Dood, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Rita Rooth
ISBN: 9789080835290
OCLC: 66439603
Jaar: 2007
Ervaringsverhaal van Rita Rooth, een vrouw die zweet dat haar partner over niet al telange tijd zal sterven. Ze beschrijft hun laatste maanden tot aan zijn dood. Helder en goed geschreven, het boek neemt je mee in het gezamenlijke rouwproces, en het afscheid nemen van Rita Rooth s partner.

Mijn liefde en de dood

Aandoening: Kanker, Medische fouten, Persoonlijkheidsstoornissen, Slokdarmkanker
Thema's: Persoonlijke relaties, Veerkracht, Zorgbelasting
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Franklin Fisscher
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2014
Egodocument van Franklin Fisscher over de liefde die hij op latere leeftijd vindt bij Mita. Zij is een vrouw met een verleden dat haar achtervolgt en krijgt slokdarmkanker. Hij beschrijft hoe ze elkaar vinden, voor elkaar vallen, door haar ex en dochter uit elkaar gedreven worden maar elkaar weer vinden. Daarnaast beschrijft Franklin hoe hij voor haar zorgt totdat Mita sterft aan de gevolgen van slokdarmkanker. Boek van 110 pagina’s.

Mijn maatje, mijn lief is aan haar laatste reis begonnen

Aandoening: Longkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Dood, Euthanasie, Rouw
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Fred Imhoff
Uitgever: In eigen beheer
Jaar: 2011
Egodocument van 84 pagina’s waarin Fred Imhoff schrijft over de periode waarin bij zijn vrouw Teja longkanker en slokdarmkanker werd geconstateerd, aan de gevolgen waarvan zij na ongeveer anderhalf jaar zal sterven. Imhoff heeft in het boek de mails opgenomen van zijn vrouw Teja. Zij hield daarmee familie en vrienden op de hoogte van de veranderingen en gebeurtenissen die er waren gedurende deze periode met chemo, bestralingen, verbetering en weer verslechtering tot aan haar dood. Daarbij vult Fred Imhoff aan hoe ze er samen mee om zijn gegaan. Zo lichten zij vele ervaringen toe: bejegening, onderzoeken, behandelingen, welke overwegingen en praktische zaken zij geregeld hebben, leven met. Veel indruk maakte de manier waarop Teja is gestorven en het nadenken over al dan niet toepassen van euthanasie binnen de situatie waarin ze dan verkeert. Het boek is downloadbaar via deze link

Mijn seizoen in de hel

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Afhankelijkheid, Coping, Emoties, Medicijngebruik
Perspektief: Egodocument
Auteur: Marilyn French
Uitgever: Meulenhoff
ISBN: 9789029052825
OCLC: 68068315
Jaar: 1998
In 1992 krijgt Marilyn French slokdarmkanker, waarvan gezegd wordt dat hij terminaal is. Ze ondergaat chemotherapie en bestraling, en krijgt hoge koorts. Om die koorts te bestrijden krijgt ze antibiotica waarvoor ze allergisch blijkt te zijn. Ze krijgt 2 insulten en raakt 14 dagen in coma, waar ze tegen de verwachtingen van de doktoren toch uit ontwaakt en hersteld. Dan is ze erg ziek en afhankelijk van anderen. Een periode van revalidatie breekt aan. Ze blijft daarbij afhankelijk en is dankbaar voor de steun van kinderen en vrienden die ze steeds maar krijgt. Marilyn French blijkt uiteindelijk genezen van kanker, maar houdt veel restverschijnselen over.

Slokdarmkanker (Reefs)

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Emoties, Evenwicht, Familieverhoudingen, Persoonlijke relaties
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Rolf Reefs
Uitgever: Brave New Books
Jaar: 2014
Bespreker: Wout Joling
Waarom nou jij?
Dit boek (295 pg) beschrijft op liefdevolle wijze de persoonlijke ervaringen van Rolf, tijdens het ziekteproces van zijn levenspartner Jacques, bij wie in 2005 slokdarmkanker, wordt vastgesteld. Een emotionele periode van angst en hoop, onmacht en vertrouwen, woede en onzekerheid volgt, maar ook van onvoorwaardelijke liefde en steun. Steeds is er vraag: Waarom nou jij?

Slokdarmkanker en ukulele spelen

Aandoening: Slokdarmkanker
Thema's: Coping, Evenwicht, Hoop versus realisme
Perspektief: Egodocument
Auteur: Andre Hendriks
Uitgever: Boekscout
Jaar: 2019
In 2013 verloor André Hendriks zijn baan, maar dat werd het startsein voor iets nieuws: Een webwinkel die louter ukuleles verkoopt. Daarnaast gaf hij nog muzieklessen en ging hij zelf optreden met ukuleleduo ‘The D’ukes’. Alleen nog maar leuke dingen in de agenda. En dan krijgt André ineens de diagnose slokdarmkanker. Hoe ga je daar mee om? De eerste van veel vragen. Een uitgebreide kennismaking met de gezondheidszorg hing in de lucht. Misschien moest hij alvast minder het nieuws volgen? Wekelijks zag hij diverse nieuwsberichten over de zorg in de media, zorgelijke berichten meestal. Vooruit kijken leek plotseling gedurfd. De toekomst kon zo maar een snel naderende einddatum krijgen.

Sommige dingen vallen (in het water)

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Coping, Evenwicht, Levenseinde, Veerkracht
Perspektief: Egodocument
Auteur: Roel Verniers, Clara van den Broek
Uitgever: Vrijdag
Jaar: 2012
Bespreker: Anne De Smet
Over afscheid moeten nemen van het leven en van elkaar
Vierdelig literair juweeltje bestaande uit een radiogesprek, columns, gedichten en een muziektheatervoorstelling over een 'ideale wereld die ten onder gaat', uitwerking en verwerking van de dodelijke ziekte kanker bij Roel Verniers. De term 'kanker' is een parapluterm voor wel meer dan honderd ziekten met een gemeenschappelijke eigenschap: de onbeheerste deling van lichaamscellen. Elk jaar krijgen ongeveer 100 000 mensen een vorm van kanker. Verteld en geschreven met het gevoel dat mensen in eenzelfde situatie op een of andere manier geholpen kunnen worden.

Spreken met hindernissen

Aandoening: Kanker, Mond en keelkanker, Revalidatie, Slokdarmkanker
Thema's: Communicatie, Emoties, Hulpverleningsrelatie, Lotgenoten
Perspektief: Egodocument, Perspectief Overigen
Auteur: Ad de Bruine
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789031343287
OCLC: 66561222
Jaar: 1974
Leven na een laryngectomie
Ad de Bruine kreeg in 1997 op 42-jarige leeftijd stembandkanker. In dit boek beschrijft hij wat er bij een laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd) die hij onderging, komt kijken, en hoe hij daarna verder leefde. Hij beschrijft hoe de diagnose werd gesteld en de laryngectomie werd uitgevoerd, maar ook wat dat voor hem betekende en hoe hij en zijn omgeving ermee om zijn gegaan. Ook ervaringsverhalen van andere lotgenoten waarin psycho-sociale aspecten en gevoelens rond het verlies van de eigen stem, de spraakrevalidatie en het weer leren functioneren aan bod komen. En er staan bijdragen in van o.a. verpleegkundigen, artsen, een logopedist en een maatschappelijk werke. Zo is het boek een steun voor (aanstaande) gelaryngectomeerden, hun partners, maar ook voor hulpverleners. Met veel practische en nuttige tips.

Tierelieren over de dood

Aandoening: Kanker, Slokdarmkanker
Thema's: Coping, Dood, Persoonlijke relaties, Rouw
Perspektief: Perspectief Overigen
Auteur: Rienke Adema-Beernink
Uitgever: Het boekenschap
ISBN: 9789490085223
OCLC: 795779610
Jaar: 2012
Egodocument van Rienke Adema-Beernink over de periode waarin haar vader plotseling kwam te overlijden en de tijd daarna. Zij had een nauwe band met haar toen 65-jarige vader. De maagklachten die hij had bleken veroorzaakt te worden door slokdarmkanker aan de gevolgen waarvan hij drie weken na de diagnose plotseling sterft. Rienke Adema-Beernink: 'Wat ik hoop, is dat ik door middel van mijn verhalen anderen die door hetzelfde proces gaan, kan laten meehuilen, mee lachen, mee rouwen.' Te koop via deze link

Van start op twee linker schaatsen

Aandoening: Prostaatkanker, Slokdarmkanker
Thema's: Deskundigheid, Goed Leven, Levenseinde
Perspektief: Egodocument
Auteur: Harm Kuipers
Uitgever: Uitgevers 2010
Jaar: 2012
Bespreker: Guus van der Veer
Autobiografische vertellingen
Op de laatste 14 bladzijden van dit boek vertelt de schrijver wat er met hem gebeurde nadat hij in de nazomer van 2008 naar een uroloog ging vanwege zijn plasklachten. Hij beschrijft helder en zakelijk en waarschuwt voor allerlei kwakzalvers.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:   alt
Dit project wordt gesteund door VSBfonds: alt