Who the hell is Trudy?

Who the hell is Trudy?

Een non-fictie novelle Trudy mag niet doodgaan, want dan is er geen gek meer in de straat die de boel aan de gang houdt (pag.146) Biografie van Trudy Schilder, boek van 147 pagina´s waarin het bewogen leven van Trudy Schilder beschreven wordt. Haar jeugd, relaties,...